انلاین کده

انلاین کده, مرجع تخصصی فایل های علوم انسانی ,پایه , پزشکی, فنی مهندسی ,کتاب ، مقاله و جزوه ,طرح توجیهی

کلمات کلیدی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سرمایه های فکری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت زهکشی

بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پاورپوینت معماری اسلامی ترکیه

پاورپوینت معماری پایدار

گزارش کارورزی در روابط عمومی شهرداری

پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال‌های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت آموزش ریاضیات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اهمیت کیفیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش تدریس

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوری اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کتاب الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف کارآفرینی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودناتوان سازی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هویت و سبک های هویت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مان با نوروفیدبک

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات توریسم

دانلود پاورپوینت اقلیم شهرستان لاهیجان

دانلود پاورپوینت خانه سبز

پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند

دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار رنزو پیانو

پاورپوینت بیوگرافی مهندس هوشنگ سیحون و آثارش

۱۰ مطلب با موضوع «برنامه نویسی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰
 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰

بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود

برچسب ها : بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , حاکمیت شرکتی , مالکیت خانوادگی , مدیریت سود

بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود
دسته: برنامه نویسی
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 17350 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود


خرید

حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود


چکیده

تحقیقات بسیار کمی در زمینه شرکت های خانوادگی در ایران انجام شده است .در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال رابطه ی بین حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی با مدیریت سود می باشد که از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی استقلال هیئت مدیره ، استقلال کمیته حسابرسی و حضور حسابرسی داخلی برای بررسی حاکمیت شرکتی انتخاب شدند. به این منظور 94شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا90(6 سال) مورد بررسی قرار گرفتند. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مدیریت سود استفاده شد. مدل بکارگرفته شده جهت تعیین اقلام تعهدی اختیاری ، مدل تعدیل شده عملکردی جونز(کوتاری) است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. ازبین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه مثبت و حضورحسابرسی داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری دارد. اما شواهدی برای استقلال کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود یافت نشد.

با ورود مالکیت خانوادگی به مدل ،مالکیت خانوادگی واز بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی فقط حضور حسابرس داخلی با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری پیدا کردند. وشواهدی برای استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی پیدا نشد.

فهرست مطالب                                         صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.........................................................................................................................................                                                          2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................... 2

1-3- اهمیت موضوع...............................................................................................................................    3

1-4- پرسش ها........................................................................................................................................   4

1-5- فرضیه ها.........................................................................................................................................  4

1-6- متغیرها............................................................................................................................................                                                       4

1 -6-1- متغیرهای مستقل.....................................................................................................................      4

1-6-2- متغیر وابسته...............................................................................................................................   5

1-6-3- متغیر های کنترلی......................................................................................................................     5

1-7- داده ها و چگونگی اندازه گیری آن ها...........................................................................................                                    5

1-8- جامعه آماری و نمونه ها.................................................................................................................              6

1-9- روش تحقیق................................................................................................................................ 6

1-10- آزمون فرضیه ها...........................................................................................................................    6

1-11- تعریف واژه های کلیدی..............................................................................................................              7

1-12- ساختار کلی تحقیق.....................................................................................................................       8

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-۱- مقدمه...............................................................................................................................................                                                       10

2-2- مبانی نظری......................................................................................................................................   10

2-2-1- حاکمیت شرکتی.........................................................................................................................   10

2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی................................................................................................                            13

2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی........................................................................................                                    15

2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی.....................................................................................                                       17

2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران.......................................................................................................                     19

2-2-2- شرکت‌های خانوادگی.................................................................................................................        21

2-2-2-1-تئوری نمایندگی و شرکت‌های خانوادگی...............................................................................                                          25

2-2-2-2-مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی...................................................................................                                      29

2-2-3- مدیریت سود..............................................................................................................................   32

2-2-3-1- اهداف و انگیزه‌های مدیریت سود.........................................................................................                                     33

2-2-3-2- روش‌های انجام مدیریت سود................................................................................................                              34

2-2-3-3-اندازه گیری مدیریت سود.......................................................................................................                       34

2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی.......................................................    35

2-3- پیشینه تحقیقات...............................................................................................................................36

2-3-1- تحقیقات داخلی..........................................................................................................................  36

2-3-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................................    38

2-4- خلاصه فصل...................................................................................................................................  42

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه...............................................................................................................................................                                                       44

3-2-‍ پرسشها............................................................................................................................................                                                       44

3-3- فرضیه ها.........................................................................................................................................  44

3-4- متغیرها ، داده ها و نحوه اندازه گیری و جمع آوری آنها.................................................................   44

3-5-قلمرو تحقیق (موضوعی ، مکانی و زمانی )...................................................................................                                             47

3-6- روش آزمون فرضیه ها....................................................................................................................           48

3-7- جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری و نمونه................................................................................                                            49

3-8- فهرست شرکتهای نمونه................................................................................................................           50

3-9- خلاصه فصل...................................................................................................................................  54

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

4-1- مقدمه...............................................................................................................................................                                                       56

4-2- آمار توصیفی..................................................................................................................................     56

4-3- تشریح فرآیند آزمون......................................................................................................................      61

4-4- نتایج................................................................................................................................................                                                      82

4-5- خلاصه...........................................................................................................................................   82                                                      

فصل پنجم:نتایج تحقیق و پیشنهادات

5-1- مقدمه...............................................................................................................................................                                                       84

5-2- خلاصه تحقیق.................................................................................................................................  84

5-3- یافته های تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحقیقات پیشین.................................................................. 84

5-4- محدودیت ها...................................................................................................................................90

5-5- پیشنهادات کاربردی....................................................................................................................... 91

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی......................................................................................................91

منابع............................................................................................................................................................92

منابع فارسی................................................................................................................................................92

منابع انگلیسی.............................................................................................................................................93

پیوستها............................................................................................................................................98                                                    

چکیده انگلیسی...............................................................................................................................122 


خرید

برچسب ها : بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , پایان نامه حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , بررسی حاکمیت شرکتی ، مالکیت خانوادگی و مدیریت سود , حاکمیت شرکتی , مالکیت خانوادگی , مدیریت سود

 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت کارآفرینی


برچسب ها : پاورپوینت کارآفرینی , پاورپوینت کارآفرینی , کارآفرینی , دانلود کارآفرینی , دانلود پاورپوینت کارآفرینی , دانلود , دانلود پاورپوینت

پاورپوینت کارآفرینیتوضیحات دانلودپاورپوینت کارآفرینی

پاورپوینت کارآفرینی دارای 165  اسلاید می باشد . و در رشته ی مدیریت قابل استفاده می باشد

پیشگفتار

تا دهه 1980 سه موج موضوع کارآفرینی را به جلو رانده است.

موج اول: انتشار کتاب هایی در خصوص

1- زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکت های آنها

2- چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی

3- شیوه های سریع پولدارشدن

موج دوم: ارایه رشته های آموزشی کارآفرینی در مقاطع تحصیلی در حوزه های مهندسی و بازرگانی است.

موج سوم: افزایش علاقه مندی دولت به تحقیقات درزمینه بنگاه های کوچک با هدف تشویق و تحقیق نوآوریهای صنعتی.


خرید

برچسب ها : پاورپوینت کارآفرینی , پاورپوینت کارآفرینی , کارآفرینی , دانلود کارآفرینی , دانلود پاورپوینت کارآفرینی , دانلود , دانلود پاورپوینت

 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک


برچسب ها : پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک , سبک معماری گوتیک , پاورپوینت سبک معماری گوتیک , دانلود پاورپوینت سبک معماری گوتیک , ویژگیهای سبک معماری گوتیک , پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک , دانلود پاورپوینت ویژگیهای سبک معماری گوتیک , معماری , پاورپوینت معماری , دانلود پاورپوینت معماری , معماری داخلی , پاورپوینت معماری داخلی , دانلود پاورپوینت معماری داخلی , مهندسی معماری , پاورپوینت مهندسی

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک


توضیحات دانلودپاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک

پاورپوینت معرفی سبک معماری گوتیک شامل 52 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه :

معماری گوتیک یکی از سبک‌ها و دوره‌های تاریخی معماری است. این سبک یک سبک مذهبی بوده که همواره در خدمت کلیسا بوده است.آغاز پیدایش هیچ یک از شیوه‌های معماری را به دقت شیوهٔ گوتیک نمی‌توان تعیین کرد.

.فهرست :

مقدمه
معرفی سبک معماری گوتیک
وجه تسمیه
مشخصات دوران گوتیک:
ویژگیهای این سبک
معماری

.

عنوان: معرفی سبک معماری گوتیک

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 52 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:


خرید

 • رضا محمدی
 • ۰
 • ۰

دانلود چی

 • رضا محمدی