توضیحات کامل :

پاورپوینت آشنایی با دوره آموزشی توسعه کارآفرینی ، در حجم 134 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
روند تغییرات اساسی در محیط عصر حاضر :
1- حرکت از جامعه صنعتی بسوی جامعه اطلاعاتی
2- از تکنولوژی نیروافزا به تکنولوژی دانش افزا
3- از اقتصاد ملی بسوی اقتصاد جهانی
4- تغییر نگرش از کوتاه مدت به بلندمدت
5- از تمرکز به عدم تمرکز
6- از کمک کردن به نهادها به سمت خودیاری
7-از دموکراسی نماینده ای به دموکراسی مشارکتی (مشتری گرائی - اعضاء غیرموظف - توسعه سهامداری - مشارکت کارکنان)
8-از ساختار سلسله مراتبی به نظام شبکه ای
9_از این یا آن به چند انتخابی

کار در سازمانهای عصر فراصنعتی:
- پایان استخدام مادام العمر
- حذف لایه مدیریت میانی
- حرفه گرایی بجای سازمان گرایی
- کار در شبه سازمانها
- اصالت کار فکری
- غنی سازی شغل وسیله اساسی پیشرفت
- خویش فرمایی و کار در شبکه ها
- پورتفولیوی شغلی
- دفتر کار متحرک
و...

 

فهرست مطالب:
- مقدمه
- شناخت تغییرات محیط بین الملل
- شناخت ایران(نظام ارزشی ؛ مسائل خاص
سازمانها ؛ اقتصاد ایران
- ضرورت های کارآفرینی
- تعاریف کارآفرینی
- کارآفرینی سازمانی
- نقش های کارآفرینان
- کارآفرینی از دیدگاه اقتصادی
- کارآفرینی از دیدگاه روانشناسی
- کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسی
- تفاوت کارآفرین با غیرکارآفرین
- تفاوت کارآفرین با مدیر
- دیدگاه فرایندی و مدل های کارآفرینی
- طرح Case اکبر جوجه ( سازمان خدماتی )

این فایل با فرمت پاورپوینت در 134 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.